• Valutahandelsignalen op Twitter
  • Valutahandelsignalen op Facebook
Tradesignalen voor de valutahandel

Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies. De beslissing om te handelen in valuta dient uitsluitend voor eigen rekening en risico te worden genomen.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de valutaparen waarin wordt gehandeld. De mogelijkheid bestaat dat uw beleggingen in waarde stijgen; het is echter ook mogelijk dat uw beleggingen weinig tot geen inkomsten zullen genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

Valutahandel Signalen spant zich in om juiste en actuele informatie in deze website op te nemen. Valutahandel Signalen staat echter niet in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en gegevens op de website of waar naar wordt verwezen, evenmin als voor de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of gebruik.

Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Valutahandel Signalen beschikt niet over een AFM vergunning, omdat u zelf handelt op uw eigen account zonder inmenging of tussenkomst van Valutahandel Signalen. Hierdoor bent u onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de beleggingen en uw account. Het is aan u of, welke en met hoeveel lots u de signalen opvolgt welke wij versturen.

Door het bekijken of het gebruiken van informatie op deze site gaat u ermee akkoord dat dit algemeen educatie materiaal is en zult u niemand verantwoordelijk houden voor verlies of schade als gevolg van de informatie die door Valutahandelsignalen.nl wordt gepresenteerd. De handel in de Forex markt is een uitdagende kans waar bovengemiddelde rendementen te halen zijn voor opgeleide en ervaren beleggers, die bereid zijn een bovengemiddeld risico te nemen. Echter, alvorens te beslissen om deel te nemen in de valutahandel cq. Forex markt, moet u zorgvuldig overwegen wat uw beleggingsdoelstellingen zijn, uw ervaringsniveau en risicobereidheid is. Handel niet met geld dat u zich niet kunt veroorloven om te verliezen.


© 2013 Valutahandelsignalen.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer